Western Bay logoParticipants will have the opportunity to comment on a proposal that healthcare services in the Bridgend County Borough Council area transfer to Cwm Taf University Health Board from Abertawe Bro Morgannwg University Health Board, moving the health board boundary accordingly.

This session is aimed at users of health and social care services, relatives, carers and third sector organisations.

A light lunch will be served at 1pm.

SCVs NPTCVS BAVO logo combo Sept 17Please note: Spaces are limited, therefore registration is essential. Please email Amy Meredith-Davies ([email protected]) by Friday 23rd February 2018 to register your attendance, indicating any specific requirements (e.g. large print documents, British Sign Language interpreter, any dietary needs).


Western Bay logoByddwn yn cynnal ymgynghoriad ar gynnig i drosglwyddo'r gwasanaethau gofal iechyd, sy'n cael eu darparu ar gyfer pobl ardal Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr, o Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe bro Morgannwg i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf.

Mae’r sesiwn hon ar gyfer defnyddwyr gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, perthnasau, gofalwyr a sefydliadau’r trydydd sector.

Gweinir cinio ysgafn am 1pm.

Sylwer: Mae lleoedd yn brin, felly mae cofrestru’n angenrheidiol.

SCVs NPTCVS BAVO logo combo Sept 17E-bostiwch Amy Meredith-Davies ([email protected]) erbyn dydd Gwener 23 Chwefror 2018 i gofrestru. Nodwch unrhyw ofynion penodol (e.e. dogfennau print bras, dehonglydd Iaith Arwyddion Prydain, anghenion dietegol).