Cruse Bereavement Care logo

Cruse Bereavement Care are providing free information and networking sessions about bereavement and Dementia, for those close to them and for professionals.

All participants will receive two free Dementia resource books.

Spaces are limited.

For more information, or to book your free place, please contact Cruse Morgannwg on 01792 462845 or email [email protected]


Cruse Bereavement Care logo

Mae Gofal Mewn Galar, Morgannwg yn darparu sesiynau gwybodaeth a rhwydweithio am ddim am brofedigaeth a Dementia, i'r rhai sy'n agos atynt ac i weithwyr proffesiynol.

Bydd pawb sy'n cymryd rhan yn derbyn dau lyfr adnoddau Dementia am ddim.

Mae lleoedd yn gyfyngedig.

Am fwy o wybodaeth neu i archebu lle yn rhad ac am ddim cysylltwch â Gofal Mewn Galar, Morgannwg ar 01792 462845 neu e-bost [email protected]