Swansea Council is working with partners to explore becoming a pilot of the national Feeding Britain programme, which is working towards a hunger-free United Kingdom

www.feeding-britain.org

How can we work together to end hunger and food insecurity in Swansea?

Please join them for this Open Space event if you are working in a sector that impacts on hunger and food insecurity, contributing to either the causes or solutions!

They would like to hear your ideas and decide on activities they can take forward together, for alleviating hunger and reducing vulnerability to hunger in Swansea in the months and years ahead.

Event to be opened by Archbishop of Wales John Davies.

To book your place, click here.

For more information contact foodandgrowing@swansea.gov.uk / 01792 637390.


Mae Cyngor Abertawe'n gweithio gyda phartneriaid i dreialu'r rhaglen Feeding Britain, sy'n ceisio cael gwared ar newyn yn y Deyrnas Unedig

www.feeding-britain.org

Sut gallen weithio gyda'n gilydd i fynd i'r agael a newyn ac ansicrwydd bwyd yn Abertawe?

Ymunwch â ni am y digwyddiad Mannau Agored hwn os ydych chi'n gweithio mewn sector sy'n effeithio ar newyn ac ansicrwydd bwyd, yn cyfrannu at naill ai'r hyn sy'n eu hachosi neu'n ceisio eu datrys.

Hoffem glywed eich syniadau ar gyfer lliniaru newyn a lleihau bod yn agored i newyn a phenderfynu ar weithgareddau y gallwn eu rhoi ar waith yn Abertawe yn ystod y misoedd a'r blynyddoedd sydd i ddod.

Agorir y digwyddiad gan Archesgob Cymru John Davies.

I archebu eich lle, cliciwch yma.

Neu i gael mwy o Wybodaeth, Cysylltwch a Foodandgrowing@swansea.gov.uk / 01792 637390.