This seminar aims to showcase current work on a range of such issues in the Department of Public Health, Policy and Social Sciences (part of the College of Human and Health Sciences).

Issues relating to children and young people - their rights, needs, prospects and how they are viewed and treated - arise across a wide variety of social and professional contexts. This seminar aims to showcase current work on a range of such issues in the Department of Public Health, Policy and Social Sciences (part of the College of Human and Health Sciences).

This free half-day seminar is open to anybody working in the fields of education, childcare, health, social work in both the statutory and third sector.

The seminar will conclude with a free lunch and the chance to network with both the speakers and the other delegates.

For more information, click here.

To book your place, contact Sue Williams on 01792 518695 or email Sue at Susan.R.Williams@swansea.ac.uk

For more details about the conference contact Dr Pete King on 01792 602314 or email p.f.king@swansea.ac.uk


Diben y seminar hwn yw arddangos gwaith cyfredol as ystod o faterion yn yr Adran Iechyd Cyhoeddus, Polisi a Gwyddorau Cymdeithasol (rhan o Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd).

Mae Materion sy'n ymwneud a phlant a phobl ifainc - eu hawliau, eu hanghenion, eu rhagolygon a sut cant eu hystyried a'u trin - yn codi mewn amrywiaeth eang o gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol.

Diben y seminar hwn yw arddangos gwaith cyfredol as ystod o faterion yn yr Adran Iechyd Cyhoeddus, Polisi a Gwyddorau Cymdeithasol (rhan o Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd).

Mae croeso I unrhyw un sy'n gweithio ym meysydd addysg, gofal plant, iechyd, gwaith cymdeithasol yn y sector statudol a'r trydydd sector fynychu'r seminar hanner diwrnod am ddim hwn.

Cynhelir cinio am ddim ar ddiwedd y seminar a bydd cyfle I rwydweithio gyda'r siaradwyr a'r cynadleddwyr eraill.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

I archebu eich lle, cysylltwch a Sue Williams ar 01792 518695 neu ebost Susan.R.Williams@swansea.ac.uk

Am fwy o fanylion am y gynhadledd cysylltwch a Dr Pete King ar 01792 602314 neu ebost p.f.king@swansea.ac.uk