Gofod 3 banner image

Gofod3 is unique to Wales and is our space to value and celebrate the third sector’s achievements. This year, it takes place on International Women’s Day and they have included a series of exclusive sessions to mark the occasion.

Spend an invigorating day away from your usual routine by joining over 600 other visitors from leading charities and voluntary groups from across Wales.

Use the space to map out your own, personal journey. With over 50 individual events and 60 exhibitors from across the third, public and private sectors, there will be something for everyone.

Use the space to learn about branding and marketing basics, improve your social media engagement, get tips on governance and GDPR (general data protection regulation), become engaged and enraged on the topical debates on the future of the third sector, funding and the value of volunteers in public services.

Gofod3 is our space to inspire, motivate and innovate. Let’s take the space to think, learn and collaborate.

Register FREE today for this much-anticipated event, click here.

Mae gofod3 yn unigryw i Gymru gan gynnig cyfle i ni werthfawrogi a dathlu llwyddiannau’r trydydd sector. Eleni, fe’i cynhelir ar Ddiwrnod Rhyngwladol Menywod ac rydym wedi cynnwys cyfres o sesiynau arbennig i nodi’r achlysur.

Dewch i dreulio diwrnod a fydd yn chwa o awyr iach o’ch gwaith bob dydd drwy ymuno â thros 600 o ymwelwyr eraill o elusennau blaenllaw a grwpiau gwirfoddol o bob cwr o Gymru.

Defnyddiwch y diwrnod i gynllunio’ch taith bersonol eich hun. Gyda thros 50 o ddigwyddiadau unigol a 60 o arddangoswyr o’r trydydd sector, y sector cyhoeddus a’r sector preifat, fe fydd yno rywbeth at ddant pawb.

Manteisiwch ar y cyfle i ddysgu hanfodion brandio a marchnata, gwella’ch apêl ar y cyfryngau cymdeithasol, cael cyngor ar lywodraethu a GDPR (rheoliad diogelu data cyffredinol), a chodi’ch llais yn ein dadleuon amserol ar ddyfodol y trydydd sector, cyllid a gwerth gwirfoddolwyr mewn gwasanaethau cyhoeddus.

Gofod3 yw ein lle i ysbrydoli, ysgogi ac arloesi. Dewch i fanteisio ar y cyfle i feddwl, dysgu a chydweithio.

Cofrestrwch AM DDIM heddiw i ddod i’r digwyddiad arbennig hwn, cliciwch yma.