Digital Communities Wales LogoCome and discover some ways you can use digital health and wellbeing tools to work with community groups and/or individual service users in your organisation.

Using the web/apps to support health & wellbeing - A session looking at the variety of apps and websites you can use to support health and wellbeing for your clients.


Digital Communities Wales LogoOffer ac awgrymiadau y gallwch eu defnyddio i helpu pobl i arbed arian ar-lein.

Gan ddefnyddio'r we / apps i gefnogi iechyd a lles - Mae sesiwn yn edrych ar yr amrywiaeth o apps a gwefannau y gallwch eu defnyddio i gefnogi iechyd a lles ar gyfer eich cleientiaid.