Social Care Wales LogoOn World Mental Health Day, join The Wales School for Social Care Research and Social Care Wales to celebrate with stories around lives, feelings and experiences.

Across Wales, health and social care services are being encouraged to place a stronger focus on having ‘what matters’ conversations with the people they support rather than completing ‘tick-box’ forms. These conversations require a greater focus on listening and responding to people’s life stories, which convey meaning and purpose as well as important emotions and values. Everyone benefits from having their story heard. Having said this, there is also a need to respond to and act on these stories, rather than just being ‘moved’ by them.

This conference will help you explore what makes effective stories, how to gather and share them to support individual and collective well-being as well as learning and development within communities and services.


Social Care Wales Logo

Adegau Arbennig – Gwella Bywydau Trwy Adrodd Straeon

Ledled Cymru, mae gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn cael eu hannog i roi mwy o bwyslais ar gael sgyrsiau am y pethau sy’n bwysig gyda phobl sy’n cael cymorth ganddynt, yn hytrach na llenwi ffurflenni ‘ticio bocsys’. Mae angen canolbwyntio mwy ar wrando ac ymateb i straeon bywyd pobl ar gyfer sgyrsiau o’r fath, sy’n cyfleu ystyr a diben yn ogystal ag emosiynau a gwerthoedd pwysig. Mae pawb yn elwa o gael rhywun yn gwrando ar eu hanes. Ac eto, mae angen ymateb i’r straeon hyn a gweithredu arnyn nhw, yn hytrach na dim ond cael eich ‘cyffwrdd’ ganddyn nhw.

Bydd y gynhadledd yn rhoi cyfle i drin a thrafod ystyr straeon effeithiol, sut i’w casglu a’u rhannu er mwyn cefnogi lles yr unigolyn a lles cyffredinol yn ogystal â dysgu a datblygu o fewn cymunedau a gwasanaethau.