Sport Wales LogoThird Sector Support Wales logo (WCVA / CVC Infrastructure support)Sport Wales’ “Be Active Fund” is currently open for applications with £4m to help Protect and Prepare community Sports Clubs in Wales.

In collaboration with Third Sector Support Wales, you are invited to attend an online ‘How To Apply For Funding’ workshop, to find out the latest news and information about the fund.

The session will take the format of a 20 minute presentation plus question and answer session and will run through the medium of English.

The session will run online (Zoom) from 2pm - 3pm (max) on Thursday 1st October.

To register, please email: [email protected] stating ‘Sport Wales’ in the header by 28th September. Please include the name of your organisation and the county in which you are based in your email. A link to the event will be sent out closer to the date. 


Sport Wales Logo

Third Sector Support Wales logo (WCVA / CVC Infrastructure support)

Mae £4m ar gael I Ddiogelu a Pharatoi chwaraeon cymunedol.

Ar y cyd â Chefnogi Trydydd Sector Cymru, hoffem eich gwahodd i fynychu gweithdy ‘Sut i Wneud Cais am Gyllid’ ar-lein, lle byddwn yn amlinellu'r newyddion diweddaraf a gwybodaeth am y Cronfa.

Bydd y sesiwn yn cynnwys cyflwyniad am 20 muned, ynghyd a cwestiynau ac atebion. Bydd dolen i'r digwyddiad yn cael ei anfon yn agosach at y sesiwn.  Sylwch y bydd y sesiwn yn rhedeg drwy gyfrwng y Saesneg.

Bydd y sesiwn yn rhedeg ar-lein (Zoom) o 2yp - 3yp ar Ddydd Iau, 1af Hydref.

I gofrestru, e-bostiwch [email protected] erbyn 29 Medi yn nodi 'Chwaraeon Cymru” ym mhennawd y neges. Cofiwch gynnwys enw eich sefydliad a'r Sir yr ydychwedi'ch lleoli ynddi yn eich e-bost.