MWW Fire and Rescue Service LogoHave your say on the Mid & West Wales Fire and Rescue Services' Draft Corporate Plan 2019 - 2024 at this open event.

Get involved in the debate - Share your opinions on the value of your Fire and Rescue Service.

No need to book, just drop in between 2pm-5pm on 13th November (complete a survey on the day and you will automatically be in with a chance to win an echo dot!)

Dweud eich dweud ar Drafft o'n Cynllun Corfforaethol 2019 - 2024 Gwasanaethau Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Bydd yn rhan o sgwrs. Rho dy fam ar werth dy Wasanaeth Tan ac Achub.

Cwblhewch eu harolwg yna a chewch gyfle i ennill echo dot.