The Office of The Future Generations Commissioner have launched our national conversation, Our Future Wales. They want to find out what matters to people around Wales and the information gathered will inform the Future Generations Report 2020.

To kick start the conversation they will be holding events across Wales when the Future Generations Commissioner for Wales will talk about her work in delivering the Well-being of Future Generations Act. She will also be asking people to share their stories and tell them what kind of Wales they want for the future.

The event taking place locally will be:

  • Thursday 20 June, 14:00 - 17:00 – Carmarthen Quins Rugby Club, SA31 3AX

Places are limited so book now to avoid disappointment.

They will be collecting your stories, experiences and suggestions electronically through the People’s Platform and you can complete the online survey now rather than wait until the event.


Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol wedi lansio ein sgwrs genedlaethol, Cymru Ein Dyfodol. Rydym eisiau darganfod beth sy’n bwysig i bobl ledled Cymru a bydd yr wybodaeth a gesglir yn trwytho ein Hadroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020.

I sbarduno ein sgwrs cynhelir pedwar digwyddiad ar draws Cymru pan fydd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru yn siarad am ei gwaith ar gyflawni’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.  Bydd hi’n gofyn i bobl i rannu eu straeon a dweud wrthym pa fath o Gymru yr hoffent ei gweld yn y dyfodol.

Bydd y digwyddiad yn digwydd yn lleol:

  • Iau 20 Mehefin, 14:00 - 17:00 – Clwb Rygbi Cwins Caerfyrddin, SA31 3AX

Mae lleoedd yn gyfyngedig felly archebwch nawr i osgoi siom.

Byddwn yn caglu eich streuon, profiadau ac awgrymiadau arlein trwy Llwyfan y Bobl a gallwch gwblhau’r arolwg nawr yn lle aros tan y digwyddiad. Croeso i chi rannu’r wybodaeth hon gyda’ch rhwydweithiau a chydweithwyr.