SCVS Logo - no wordsThis year, the Annual SCVS Members event takes place at Scout and Guide Headquarters, between 10am-3pm.

This year the highlight is the launch of the Compact between the Third Sector and Swansea Council (an agreement between Swansea Council and the local voluntary and community sector, formally setting out how we will work with each other). At last year’s event, we held a consultation to identify what’s of critical importance to you - at this year’s event you’ll have first sight of the agreement, hear key highlights, and have the chance to ask questions about what it means for you in practice.

The day also includes: Workshops on whether Swansea needs a Third Sector Hub, and how we can ensure that the Compact if effectively implemented; a State of the Sector session to identify the key issues that you face as an organisation; a session to identify what your priorities are from SCVS; and an overview of the process and timeline for the Mynydd Y Gwair Community Fund, a potentially substantial new local funding opportunity which is due to launch later in the year, and we’re pleased to welcome both H M Gilbert Esq, the High Sheriff of West Glamorgan and a representative from the office of the South Wales Police and Crime Commissioner; on why they want to better engage with the sector, followed by a Q&A session.

We'd love to see you there, and up to 3 people are welcome from each organisation.

Lunch and refreshments are provided, and the event is free of charge, but only open to SCVS Member organisations - click here to check your membership status.

(Not an SCVS Member? It's free if you're a third sector organisation providing benefit in Swansea!)

Book your place by clicking here


Digwyddiad Aelod CGGA Mehefin 2018

SCVS Logo - no wordsEleni, bydd Digwyddiad Aelod CGGA blynyddol yn digwydd ar Pencadlys Sgowtiaid ac Arweiniad, rhwng 10yb – 3yp.

Rhydym dal yn gwblhaur rhaglen llawn, ond eleni y uchabwyntiau ywr lansio or compact rhwng y trydydd sector ar cyngor Abertawe (cytundeb rhwng cyngor Abertawe ar sector gwirfeddoli leol ac y sector cymunedol, sydd yn gosod allan sut fyddyn ni'n gweithio gydan gyludd mewn ffordd mwy ffurfiol). Yn y digwyddiad blwyddyn diwethaf, cynhaliwyd ymgynghoriad gennym i nodi beth oedd o henfodol bwysig i ti - yn y digwyddiad yma fydde chi'n cael golwg cyntaf ar y cytundeb, clywed uchabwyntiau, a cael cyfle i gofyn cwestiynnau amdano beth fydd y cytundeb yn meddwl i chi ac eich ymarfer.

Hefyd, bydd y diwrnod yn cynnwys: Gweythdis i sefydlu os oes angen a Hwb trydydd sector yn Abertawe, a sut gallen ni neud yn siwr bod y compact yn cael ei gweithredu yn effeithiol: cyflwyr y sector sesiwn i nodi materion allweddol efallai yn gwynebu fel syfydliad; bydd sesiwn yn rhedeg I nodi eich blaenoriaethau o CGGA; ac fydd trosolwg or broses a llinell amser am y Mynnydd Y Gwair cronfa cymunedol, a gwybodaeth amdano cyllud lleol sydd i fod i lansio yn ddiweddarach yn y blwyddyn, Rydym yn falch o groesawu'r H M Gilbert Esq, Uchel Siryf dros Gorllewin Morgannwg a chynrychiolydd o swyddfa’r Heddlu De Cymru a Chomisiynydd Troseddu ar pam eu bod am ymgysylltu'n well â'r sector, ac yna sesiwn holi ac ateb.

Hoffem gweld chi yno, ag mae croeso i 3 aelod o pob sefydliad.

Darperir cinio a llyniaeth, ac mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim, ond dim ond ar agor i aelodau CGGA – cliciwch yma i wirio eich statws aelodaeth.

(Nid yn aelod o CGGA? Mae’n rhad ac am ddim i sefydliad am o’r trydydd sector sy’n darparu gwasanaethau o fudd i Abertawe!)

Cliciwch yma am yr ffurflen archebu yn Gymraeg.