Wales Cooperative Centre logoInspirational talks, practical workshops and a celebration of business growth are in store for this year's event.

The Social Business Wales Conference is specifically intended to provide inspiration, ideas and practical skills to social businesses in Wales which will help them enter new markets, develop new products or services, collaborate with each other, or adopt new structures – all of which will enable them to grow and be more sustainable.

This free annual conference, will provide an environment for knowledge exchange, sharing best practice and networking within the sector; encourage innovation; and provide opportunities to learn from and build partnerships with the private and public sector.

They will also be running the Social Business Wales Awards the evening before, to specifically highlight social businesses in Wales which are making a significant economic and social impact. Both events are free and open to anyone wishing to attend.

Awards - Wednesday 26th September, 6.30pm - 10.30pm

Conference - Thursday 27th September, 9.30am - 4.30pm


Wales Cooperative Centre logo

Areithiau ysbrydoledig, gweithdai ymarferol a dathliad o dwf busnes ar y gweill ar gyfer digwyddiad eleni

Bwriedir yn benodol i Gynhadledd Busnes Cymdeithasol Cymru gynnig ysbrydoliaeth, syniadau a sgiliau ymarferol i fusnesau cymdeithasol yng Nghymru, a fydd yn eu helpu i gamu i farchnadoedd newydd, datblygu cynhyrchion neu wasanaethau newydd, cydweithio â’i gilydd neu fabwysiadu strwythurau newydd – y bydd pob un ohonynt yn eu galluogi i dyfu a bod yn fwy cynaliadwy.

Bydd y gynhadledd flynyddol hon, sy’n rhad ac am ddim, yn cynnig amgylchedd i gyfnewid gwybodaeth, rhannu arfer gorau a rhwydweithio â’r sector, annog arloesi a rhoi cyfleoedd i ddysgu oddi wrth bartneriaethau gyda’r sectorau preifat a chyhoeddus, ac adeiladu partneriaethau gyda nhw.

Hefyd, bydden yn cynnal Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru y noson gynt, i amlygu’n benodol fusnesau cymdeithasol yng Nghymru sy’n cael effaith economaidd a chymdeithasol arwyddocaol. Dyma ddau ddigwyddiad rhad ac am ddim, sydd ar agor i unrhyw un sy’n dymuno bod yn bresennol.

Gwobrau - Dydd Mercher 26 Medi, 6.30pm - 10.30pm

Cynhadledd - Dydd Iau 27 Medi, 9:30am - 4.30pm