Morriston Tabernacle Chapel LogoMorriston Tabernacle Chapel is inviting everyone with an interest in the future of the beautiful Grade 1 listed Chapel and the needs of the Community in Morriston to join them on 23rd May.

The future of this magnificent building will soon be passed into the hands of a Community Benefit Society with the intention that the new organisation will maintain, develop and create a fantastic resource for the people of Morriston and beyond, providing a broad range of events, activities and services for the Community.

The event will explain the background to this project and the role and purpose of the Community Benefit Society that will be taking ownership of the building.

It is crucial that local residents, local businesses, community groups, service providers and anyone with an interest in the future of the building share their views. Please do attend to give your thoughts, ideas and aspirations - this will help them greatly in shaping the plans for Tabernacle as they move forward.

Refreshments will be provided.

To ensure you are kept informed about this and future developments, please register your email by clicking here. 

For more information, email [email protected]


Morriston Tabernacle Chapel LogoRydym yn gwahodd pawb sydd â diddordeb yn nyfodol y capel rhestredig Gradd 1 prydferth hwn ynghyd ag anghenion y gymuned yn Nhreforys i ymuno â ni ar 23 Mai.

Bydd dyfodol yr adeilad godidog hwn yn cael ei drosglwyddo'n fuan i Gymdeithas Budd Cymunedol gyda'r bwriad y bydd y sefydliad newydd yn cynnal, yn datblygu ac yn creu adnodd gwych i bobl Treforys a thu hwnt, gan ddarparu ystod eang o ddigwyddiadau, gweithgareddau a gwasanaethau i'r gymuned. 

Bydd y digwyddiad yn egluro cefndir y prosiect hwn a rôl a phwrpas y Gymdeithas Budd Cymunedol a fydd yn cymryd perchnogaeth o'r adeilad.

Mae'n hanfodol ein bod yn clywed gan breswylwyr lleol, busnesau lleol, grwpiau cymunedol, darparwyr gwasanaethau ac unrhyw un sydd â diddordeb yn nyfodol yr adeilad. Dewch i fynegi’ch barn, eich syniadau a'ch dyheadau - bydd hyn yn help mawr i ni wrth lunio'r cynlluniau ar gyfer y Tabernacl yn y dyfodol.

Mae eich gwahoddiad a'ch gwybodaeth deithio yn atodedig. Mae'r digwyddiad yn agored i bawb, felly mae croeso i chi rannu'r gwahoddiad hwn trwy eich rhwydweithiau eich hun.

Gyda lluniaeth ysgafn.

Er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau'r dyfodol, cofrestrwch eich e-bost, cliciwch yma.

Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch [email protected]