WCVA logoJoin WCVA’s Environet team as they explore the emerging policy framework for the sustainable management of their natural resources and the opportunities this offers for practical action and collaboration.

Hear insights from groups already putting policy into practice and opportunities to take your own activities further with contributions from Welsh Government, the Local Environment Record Centre’s, Fair Do’s and Keep Wales Tidy. There will also be time for questions and networking.

This is a free event.


WCVA logoYmunwch â thîm Environet WCVA wrth i nhw edrych ar y fframwaith polisi sy’n dod i’r golwg mewn perthynas â rheoli’n hadnoddau naturiol yn gynaliadwy a’r cyfleoedd mae hyn yn eu cynnig i gymryd camau ymarferol ac i gydweithio.

Fe fyddwch yn clywed gan grwpiau sydd eisoes yn rhoi polisi ar waith ac yn cael cyfle i ddatblygu’ch gweithgareddau eich hunain ymhellach gyda chyfraniadau gan Lywodraeth Cymru, y Canolfannau Cofnodion Amgylcheddol Lleol, Siopa Teg a Cadwch Gymru’n Daclus. Fe fydd yna hefyd amser i ofyn cwestiynau ac i rwydweithio.

Mae hwn yn ddigwyddiad rhad ac am ddim.