Truth Project LogoA free event raising awareness of the work of the Independent Inquiry into Child Sexual Abuse.

The purpose of the event is to talk about the Truth Project and the opportunities it can provide victims and survivors to share their experiences with the Inquiry and how it links with the wider work of the Inquiry.

Inquiry Into Child Sexual Abuse

This Inquiry will investigate whether public bodies and other non-state institutions in England and Wales have taken seriously their responsibility to protect children from sexual abuse, and make meaningful recommendations for change in the future. To date, the Inquiry has begun 13 investigations, and work on our core Public Hearings and Research projects also continues at pace.

The Truth Project

The Inquiry’s Truth Project is of fundamental importance to their work, and provides victims and survivors of child sexual abuse with an opportunity to share their experiences, without their accounts being tested, challenged or contradicted.


Truth Project LogoPwrpas y digwyddiad yw i drafod y Prosiect Gwirionedd a’r cyfleoedd gall ddarparu i ddioddefwyr a goroeswyr i rannu eu profiad gyda’r Ymchwiliad a sut mae’n gysylltiedig â gwaith mwy eang yr Ymchwiliad.

Ynglŷn â’r Ymchwiliad

Bydd yr Ymchwiliad yn ymchwilio i sut y gallai sefydliadau yng Nghymru a Lloegr fod wedi methu diogelu plant rhag cam-drin rhywiol, a gwneud argymhellion er mwyn diogelu plant yn fwy effeithiol yn y dyfodol. Hyd yn hyn, dechreuwyd 13 archwiliad ac mae ein Gwrandawiadau Cyhoeddus a Phrosiect Ymchwil ar waith.

Y Prosiect Gwirionedd

Mae’r Prosiect Gwirionedd yn rhan hanfodol o waith yr Ymchwiliad, ac yn darparu i ddioddefwyr a goroeswyr o gam-drin plant yn rhywiol y cyfle i rannu eu profiadau heb gael eu profi neu herio.