WAHWN logoWAHWN* Arts & Health Marketplaces are regional networking events for colleagues in the arts, health and the third sector who want to improve connections and referral pathways into creative projects. 

*Wales Arts Health & Wellbeing Network

WAHWN Marketplace - Swansea

Tues 16th July,

10am - 11.30am

HQ Urban Kitchen - The Old Police Station, Llys Glas, 37 Orchard St, Swansea SA1 5AJ

Meet colleagues from across Swansea who are interested in arts, health and wellbeing. They will have a few short presentations from colleagues working in the sector before breaking out into small groups for networking.

Click here to book


Mae ein Marchnadoedd Celfyddydau ac Iechyd yn ddigwyddiadau rhwydweithio rhanbarthol i gydweithwyr yn y celfyddydau, iechyd a’r trydydd sector sy’n dymuno gwella cysylltiadau a llwybrau atgyfeirio i mewn i brosiectau creadigol.

Marchnadoedd WAHWN - Abertawe

Dydd Mawrth 16 Mis Gorffenaf 2024

10yb - 11.30yb

HQ Urban Kitchen - The Old Police Station, Llys Glas, 37 Orchard St, Swansea SA1 5AJ

Dewch i gwrdd â chydweithwyr o bob rhan o’r Abertawe sydd â diddordeb yn y celfyddydau, iechyd a llesiant. Byddant yn cael rhai cyflwyniadau byr gan gydweithwyr cyn rhannu’n grwpiau bach ar gyfer rhwydweithio.

Cliciwch yma i archebu