NCVO LogoNCVO are running a free two-hour workshop to find out more about the PQASSO quality standard.

Do you want to strengthen governance, better identify risk, deliver better services for users, improve operating practices and better demonstrate outcomes in your third sector organisation?

Who should attend?:

Anyone interested in developing and supporting strong third sector organisations including trustees, staff, volunteers, funders, commissioners and contract managers.

Click here to book your place.

To find out more contact Heledd Kirkbride, PQASSO Wales Officer – [email protected] | 07376 602320.


NCVO LogoYdych chi am gryfhau trefniadau llywodraethu, ganfod risg yn well, darparu gwasanaethau gwell i ddefnyddwyr, gwella arferion gweithredu ac arddangos canlyniadau yn well yn eich mudiad trydydd sector?

Os felly ymunwch â ni am ddwy awr yn un o’n gweithdai am ddim i gael gwybod mwy am safon ansawdd PQASSO.

Pwy ddylai ddod?:

Unrhyw un sydd â diddordeb mewn datblygu a chefnogi mudiadau trydydd sector cryf gan gynnwys ymddiriedolwyr, staff, gwirfoddolwyr, cyllidwyr, comisiynwyr a rheolwyr contractau.

Cliciwch yma i archebu eich lle.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch gyda Heledd Kirkbride, Swyddog PQASSO Cymru – [email protected] | 07376 602320.