The Welsh Language Commissioner’s Hybu team want your opinion!

In our work with the third sector in Wales, we are always trying to provide the most appropriate support and advice to charitable organisations. For an overview of our work, click here.

Your time in sharing your opinion via this questionnaire would be much appreciated, click here (closing date 18/8/2017).

If you have difficulty with the online version of the questionnaire, or need an accessible copy of the questionnaire, please get in touch on hybu@welshlanguagecommissioner.wales, 0845 603 3221. There will also be an opportunity to complete the questionnaire at the Commissioner’s stand at the National Eisteddfod in Anglesey.


Mae tîm Hybu Comisiynydd y Gymraeg eisiau’ch barn!

Yn ein gwaith gyda’r trydydd sector yng Nghymru, rydym bob amser yn ceisio darparu’r cyngor a chymorth sydd angen ar sefydliadau elusennol. Am drosolwg o’n gwaith, cliciwch yma.

Gwerthfawrogwn eich amser i rannu barn ar ein gwaith trwy gwblhau’r holiadur yma (dyddiad cau 18/8/2017).

Os ydych yn cael anhawster gyda’r fersiwn ar-lein, neu angen copi hygyrch o’r holiadur, mae croeso i chi gysylltu ar hybu@comisiynyddygymraeg.cymru , 0845 603 3221. Bydd hefyd cyfle i gwblhau’r holiadur ar stondin y Comisiynydd yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Môn.