West Glamorgan Regional Partnership logoDo you want to be part of shaping services for Carers in Neath Port Talbot and Swansea?

The West Glamorgan Regional Carers Partnership Board wants to set up a Carers Liaison Forum.

They want to connect with carers to listen and discuss the issues you face on a regular basis.

The Carers Forum will aim to:

 • Create a regional network for people and organisations involved in supporting carers.
 • Monitor and focus on co-production and citizen engagement with the Carers Partnership Board.
 • Encourage and share learning, insight and experiences in relation to carers.
 • Provide an open forum about carers.

Why are they setting up a forum? 

They have two important pieces of work at the moment:

 • The five-year carers strategy and
 • An emergency response plan approach for carers

They want carers involved to help co-produce this work.

Carers can join in by contacting Johanna Davies by email [email protected] or by calling call on 01639 631246/07494 966450.


West Glamorgan Regional Partnership logo

Ydych chi eisiau fod yn rhan o ffyrfio gwasanathau i Ofalwyr yng Nghastell Nedd Port Talbot ac Abertawe?

Mae’r Bartneriaeth Ranbarthol Gorllewin Morgannwg eisiau sefydlu Fforwm Cyswllt Gofalwyr! 

Rydym eisiau cysylltu efo Gofalwyr i wrando ac i drafod yn gyson, y materion chi’n wynebu.

Bydd y Fforwm Gofalwyr yn bwriadu:

 • Creu rhwydwaith rhanbarthol am bobol a sefydliadau sy'n ymwneud â chefnogi gofalwyr.
 • Monitro a chanolbwyntio ar gydgynhyrchiad ac ymgysylltu dinesydd gyda’r Bwrdd Partneriaeth Gofalwyr.
 • Calonogi a rhannu dysgu, mewnwelediad a phrofiadau ynglŷn â Gofalwyr.
 • Darparu fforwm agored am Ofalwyr.

Pam ydyn ni’n sefydlu fforwm?

Mae gennym dau ddarn o waith pwysig ar hyn o bryd:

 • Y strategaeth pum mlwyddyn am Ofalwyr ac
 • I ddynesu cynllun ymateb brys i Ofalwyr

Rydym eisiau ymglymiad Gofalwyr i gydhynyrchi’r waith yma.

Os hoffech chi fod yn rhan o’r gwaith yma, cysylltwch â Johanna am ragor o wybodaeth. Gallwch ebostio [email protected] neu ffonio 01639 631246/07494 966450.