Swansea RDP are open for discussions around project ideas from the start of June 2020, where community groups and social enterprises are invited to initiate conversation with the RDP Team at Swansea Council with the view to submitting a Project Idea Form for consideration to full application with a funding outcome.

Project ideas should be new and innovative to rural Swansea; we are not able to fund replications of past projects no matter how worthy they are.

All activities should take place within our 8 rural Swansea wards and have community benefit. The fund is unable to support applications for private business development.

Swansea Rural Development Partnership will be accepting Project Idea Forms (PIFs) from 1st August 2020 to 14th September 2020 12pm (noon) via the RDP email [email protected] any PIF applications after the deadline will not be considered.

A copy of the new One Planet LDS and Project Idea Form can be found at: www.swansea.gov.uk/rdp under the section How to apply for funding


Bydd PDG Abertawe yn agored i drafodaethau ynghylch syniadau am brosiectau ar ddechrau Mehefin 2020, a gwahoddir grwpiau cymunedol a mentrau cymdeithasol i ddechrau sgyrsiau â Thîm PDG Cyngor Abertawe trwy e-bostio [email protected] gyda’r bwriad o gyflwyno Ffurflen Syniad am Brosiect i’w ystyried, yna chais llawn a chyllid o ganlyniad.

Dylai syniadau am brosiectau fod yn arloesol ac yn flaengar ar gyfer Abertawe wledig; ni allwn ariannu dyblygiadau o brosiectau o'r gorffennol, ni waeth pa mor deilwng ydynt.

Dylai'r holl weithgareddau ddigwydd yn yr 8 ward gwledig yn Abertawe a dylent fod o fudd i'r gymuned. Ni all y gronfa gefnogi ceisiadau am ddatblygiad busnesau preifat.

Bydd Partneriaeth Datblygu Gwledig Abertawe yn derbyn Ffurflenni Syniad am Brosiect (FfSB) o 1 Awst 2020 i 14 Medi 2020 12pm (ganol dydd) trwy’r e-bost [email protected] . Ni chaiff unrhyw geisiadau FfSB sy'n cyrraedd ar ôl y dyddiad cau eu hystyried.

Gellir dod o hyd i gopi o'r SGL One Planet newydd a'r Ffurflen Syniad am Brosiect yn: www.abertawe.gov.uk/RhDG yn yr adran Sut mae gwneud cais am arian