Welsh Language Commissioner logoA practical pack for sports clubs and associations on how to develop a bilingual, Welsh and English approach to sports activities in Wales.

This pack is based on research and feedback from sports bodies across Wales.

To view an interactive version of the pack, click here.

If you'd like a print version through the post, please contact: hybu@welshlanguagecommissioner.wales


Y Gymraeg: Amdani! Defnyddio'r Gymraeg mewn chwaraeon

Pecyn ymarferol i glybiau a chymdeithasau chwaraeon ar sut i ddatblygu gweithgareddau chwaraeon yn ddwyieithog, yn y Gymraeg a Saesneg yng Nghymru.

Mae'r pecyn hwn yn seiliedig ar ymchwil ac adborth gan gyrff chwaraeon ledled Cymru.

I weld fersiwn rhyngweithiol o'r pecyn, cliciwch ar y llun ar y dde.

Cymrwch olwg ar y fideos yma sy'n rhan o'r pecyn ac isod gallwch lawrlwytho posteri a chardiau fflach.

Os hoffech dderbyn copi gennym drwy'r post, mae croeso i chi gysylltu ar hybu@comisiynyddygymraeg.cymru