Mae ein Swyddogion Byw’n Iach yn gweithio gyda teuluoedd ag unigolion bregus o pob oed dros Cyngor a Dinas Abertawe i cyd-dylunio rhaglen byw’n iach, er mwyn cadarnhau ei fod yn cyflawnadwy a teilwredig i’w anghenion nhw.

Mae pob rhaglen yn rhedeg am 2 awr yr wythnos dros 6 wythnos. Ariennir HWB Abertawe gan Loteri Fawr a cyd-lynwyd gan CGGA.

Gan weithio gyda’r teulu i gyd, mae HWB Abertawe yn cynnal rhaglen byw’n iach dros 6 wythnos i teuluoedd yn eu cartref, grwpiau o fewn lleoliad cymunedol, ysgolion, ac ar sail 1:1 – ac maen’t i gyd yn RHAD AC AM DDIM.

HWB y Mis!

Rydym yn canolbwyntio ar “tip” gwahanol pob mis i helpu chi gwneuHWB of the month graphic cymraeg Mar17d newidiadau iach i’ch ffordd o fyw. Ni'n rhannu ffeithiau, ryseitiau, gwybodaeth a dolennau i adnoddau defnyddiol er mwyn helpu chi gwneud newidiadau positif. Cliciwch yma am pwnc mis yma

Beth mae HWB Abertawe yn gallu cynnig?

  • Rhaglen 6 wythnos – sy’n rhoi cyflwyniad i coginio a maeth, creu bwydlennu a paratoi rhestr siopa am y bwydlennu yma, ac hefyd yn edrych ar wahanol ffyrdd i gynyddu lefelau gweithgaredd corfforol.
  • Gweithdai Cymunedol – rhaglen o gweithdai bydd yn datblygu sgiliau ymarferol a hyder mewn amrywiaeth o pynciau a nodir gan buddiolwyr y prosiect. Bydd y gweithdai yma yn rhoi cyfleoedd i atgyfnerthu’r dysgu, byddant yn agored i bawb, ac yn galluogi pobol I wneud newidiadau positif.
  • Rhaglen Hyfforddiant a Cymorth – bydd staff a gwirfoddolowyr o sefydliadau dros Abertawe yn cael mynediad i’r rhalgen yma, yn galluogi nhw i rhannu ymarfer da gyda’i buddiolwyr ac o fewn ei sefydliad.

I hunan-gyfeirio i rhaglen HWB Abertawe, neu os ydych yn gweithiwr broffesiynol sydd eisiau cyfeirio rhywun at y rhaglen, cliciwch yma i gwblhau ffurflen fer.

Cliciwch ym i fynd yn ol i prif tudalen HWB Abertawe