Mae HWB Abertawe yn credu bod gwirfoddolwyr yn hanfodol bwysig i rhoi cymorth i pobol, er mwyn datblygu eu sgiliau a gwybodaeth am coginio, bwyta’n well, ac i fod yn fwy actif.  Felly, mae gennym amrywiaeth o cyfleoedd gwirfoddoli i ddewis wrtho.

Beth chi’n gallu disgwyl:

  • Hyfforddiant achrededig i fod yn Wirfoddolwr Byw’n Iach;
  • Boddhad o gwybod eich bod yn cefnogi teuluoedd ac unigolion i dewis ffyrdd fwy iach o fyw;
  • I fod yn rhan o rhaglen llawn hwyl wedi ei dylunio i gwneud gwahaniaeth!

Beth ni’n disgwyl wrtho chi: 

  • Bod gennych diddordeb mewn cynorthwyo pobol i byw bywyd mwy iach;
  • Eich bod yn onest a dibynadwy, gyda’r gallu i peidio barnu;
  • Eich bod yn parchu cyfrinachedd.

Cliciwch yma I weld Siart Broses Gwirfoddoli (needs to be linked)

Cliciwch yma i weld Disgrifiad Rol Gwirfoddolwr HWB

Cliciwch yma am Ffurflen Cofrestru Gwirfoddolwyr HWB

Am mwy o wybodaeth, neu i cymryd rhan yn HWB Abertawe, cysylltwch a Amanda Edwards, Cydlynydd Prosiect HWB Abertawe, CGGA ar: 01792 544006 / Ebost: [email protected]

Cliciwch yma i fynd yn ol i prif tudalen HWB Abertawe

Dilynwch HWB Abertawe ar Trydar! @HWBAbertawe / Ac ar Facebook - HWB Abertawe