Lottery Community Fund LogoBAVO - ‘Link Up’ Development Officer

  • Part time:  21 hrs per week - £24,313 pro rata
  • Fixed term until: November 2020 

BAVO are recruiting a development officer for a BIG Lottery funded project which aims to develop the skills of 3rd Sector board members by recruiting and linking volunteers to act as mentors. The officer will work as part of a regional team, but will be located in, and employed BAVO.

Staff will need an in depth understanding of 3rd Sector governance needs and an ability to work with volunteers recruited from both the private and public sectors.

For further information and an application pack, visit www.bavo.org.uk/jobs

Closing date: Thursday 2nd August 2019 at 12pm

BAVO is an equal opportunities employer and welcomes applications from individuals irrespective of race, gender, disability, sexual orientation, cultural and religious background.

SCVs NPTCVS BAVO logo combo Sept 17


Lottery Community Fund LogoBAVO - Swyddog Datblygu ‘Lincio Lan’                                  

  • Rhan amser:  21 awr yr wythnos - £24,313  pro rata
  • Cyfnod penodol: Tachwedd 2020 

Rydym yn recriwtio swyddogion datblygu ar gyfer ein prosiect ‘Lincio Lan’ rhanbarthol, a ariennir gan y Loteri Fawr gyda’r nod o feithrin sgiliau aelodau Bwrdd yn y 3ydd Sector trwy recriwtio gwirfoddolwyr i weithredu fel mentoriaid.  Bydd y swyddog yn gweithio fel rhan o dîm rhanbarthol, ond cyflogir y swyddog gan BAVO a lleolir yno.

Bydd angen i’r staff feddu ar ddealltwriaeth gynhwysfawr o anghenion y 3ydd Sector o ran Llywodraethedd, ynghyd â’r gallu i weithio gyda gwirfoddolwyr a recriwtir o’r sectorau preifat a chyhoeddus.

I gael rhagor o fanylion a phecyn ymgeisio, gan gynnwys y telerau ac amodau llawn, ewch at  www.bavo.org.uk/jobs

Dyddiad Cau: Dydd Iau 2 Awst 2019 am 12yh 

Mae BAVO yn gyflogwyr cyfleoedd cyfartal sy’n croesawu ceisiadau gan unigolion ni waeth am eu hil, rhyw, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol a chefndir diwylliannol neu grefyddol.

SCVs NPTCVS BAVO logo combo Sept 17