Drugaid logoDrugaid is a pioneering substance misuse treatment provider, offering evidence based treatment and holistic support to individuals who access its services.

Following a period of growth, they currently have some vacancies on their Board of Trustees. They are looking for people who can contribute to the strategic direction of the organisation.

They are looking for people with the following skills or relevant backgrounds:

Business/Commercial - Criminal Justice - Accountancy - Medical - Mental Health

Social Services/Social Care - Legal (Property/Employment) - Housing

If you have the passion and the skills which can help them make a difference to people’s lives, then they would love to hear from you. These voluntary roles are unpaid, but travel expenses can be reimbursed.

Closing Date: 24/11/17.

For further information contact Ian Hughes (Director of Corporate Services) Email: ian.hughes@drugaidcymru.com Tel: 01792 472002.


Drugaid logoMae Drugaid yn ddarparwr triniaeth arloesol camddefnyddio sylweddau yng Nghymru, yn cynnig triniaeth sy’n seiliedig ar dystiolaeth a chymorth holistig i unigolion sy'n defnyddio ei gwasanaethau.

Yn dilyn cyfnod o dwf, ar hyn o bryd mae gennym rai swyddi gwag ar ein Bwrdd Ymddiriedolwyr. Rydym yn chwilio am bobl sy'n gallu cyfrannu at gyfeiriad strategol y sefydliad.

Rydym yn chwilio am bobl sydd â’r sgiliau canlynol neu gefndiroedd perthnasol:

Busnes/Masnachol - Cyfiawnder Troseddol - Cyfrifyddiaeth - Meddygol - Iechyd Meddwl

Gwasanaethau Cymdeithasol/Gofal Cymdeithasol - Cyfreithiol (Cyflogaeth/Adeiladau) - Tai

Os oes gennych angerdd a’r sgiliau a all ein helpu i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl, yna byddem wrth ein bodd i glywed gennych. Mae’r rolau gwirfoddol hyn yn ddi-dâl, ond gellir ad-dalu costau teithio.

Dyddiad Cau: 24/11/17.

Am mwy o fanylion cysylltwch a Ian Hughes (Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol) Ebost: ian.hughes@drugaidcymru.com Ffon: 01792-472002.