(Click here for English)

HWB Abertawe logo

Mae HWB (Iechyd a Lles) Abertawe yn prosiect sydd yn cynnig cymorth a gwybodaeth ymarferol am fwyta’n iach I bobl sydd falle erioed wedi coginio o’r blaen, sydd angen  mwy o wybodaeth am werth maeth bwyd, ac a fyddai’n elwa o ynyddu lefelau eu gweithgaredd corfforol. 

Bydd HWB Abertawe yn rhedeg amrywiaieth o weithdai ymarferol dros Abertawe, Haf yma!

Mae'r gweithdai wedi'i cynllunio i rhoi sgiliau ymarferol a gwybodaeth o gwmpas coginio ar cyllideb bach, coginio i 1, prydau 10 munud a.y.y.b.  Byddant hefyd yn cefnogi newidiadau positif i iechyd.  Byddant i gyd YN RHAD AC AM DDIM.  Ond bydd rhaid i chi GOFRESTRU

 Cliciwch yma am dyddiadau a lleoliadau ac i CADARNHAU EICH LLE!

 

Am mwy o wybodaeth, neu i cymryd rhan yn HWB Abertawe, cysylltwch a Amanda Edwards, Cydlynydd Prosiect HWB Abertawe yn CGGA ar: 01792 544006/Ebost: amanda_edwards@scvs.org.uk

Dilynwch HWB Abertawe ar Trydar @HWBAbertawe

Ac ar Facebook - HWB Abertawe