(Click here for English)

Rydym wedi adnewyddu ein Polisi Preifatrwydd - cliciwch yma

HWB Abertawe logo

Mae HWB (Iechyd a Lles) Abertawe yn prosiect sydd yn cynnig cymorth a gwybodaeth ymarferol am fwyta’n iach I bobl sydd falle erioed wedi coginio o’r blaen, sydd angen  mwy o wybodaeth am werth maeth bwyd, ac a fyddai’n elwa o ynyddu lefelau eu gweithgaredd corfforol. 

Ardal Cymorth HWB - I ddysgu mwy am sut mae HWB Abertawe yn gallu cefnogi chi a’ch teulu, neu teuluoedd chi’n gweithio gyda, cliciwch yma. Wnewch hefyd ffeindio ein Ffurflen Atgyfeirio, Ryseitiau a "HWB y Mis"

Bydd HWB Abertawe yn rhedeg amrywiaieth o weithdai ymarferol dros Abertawe, Haf yma!

Mae'r gweithdai wedi'i cynllunio i rhoi sgiliau ymarferol a gwybodaeth o gwmpas coginio ar cyllideb bach, coginio i 1, prydau 10 munud a.y.y.b.  Byddant hefyd yn cefnogi newidiadau positif i iechyd.  Byddant i gyd YN RHAD AC AM DDIM.  Ond bydd rhaid i chi GOFRESTRU

 Cliciwch yma am dyddiadau a lleoliadau ac i CADARNHAU EICH LLE!

Triwch ein Ryseitiau rhad, cyflym a blasus, sydd ond yn defnyddio cynhwysion syml o'r Cwpwrdd Storio!

Chili Ffa Syml          Flatbread Syml         Crymbl Syml        Cyri Syml         Stew Syml 

Am mwy o wybodaeth, neu i cymryd rhan yn HWB Abertawe, cysylltwch a Amanda Edwards, Cydlynydd Prosiect HWB Abertawe yn CGGA ar: 01792 544006/Ebost: [email protected]

Dilynwch HWB Abertawe ar Trydar @HWBAbertawe

Ac ar Facebook - HWB Abertawe