(Click here for English)

HWB Abertawe logo

Mae HWB (Iechyd a Lles) Abertawe yn prosiect sydd yn cynnig cymorth a gwybodaeth ymarferol am fwyta’n iach I bobl sydd falle erioed wedi coginio o’r blaen, sydd angen  mwy o wybodaeth am werth maeth bwyd, ac a fyddai’n elwa o ynyddu lefelau eu gweithgaredd corfforol. 

Am mwy o wybodaeth, neu i cymryd rhan yn HWB Abertawe, cysylltwch a Amanda Edwards, Cydlynydd Prosiect HWB Abertawe yn CGGA ar: 01792 544006/Ebost: amanda_edwards@scvs.org.uk

Dilynwch HWB Abertawe ar Trydar @HWBAbertawe

Ac ar Facebook - HWB Abertawe