Pob mis wnewn ni canolbwyntio ar “tip” gwahanol I annog newidiadau I fyw’n iach. Wnewn rhannu ffeithiau, ryseitiau, gwybodaeth a linciau I adnoddau defnyddiol I helpu chi gwneud newidiadau positif.


Gorffennaf 2017

Tip 5 - Byddwch yn weithgar a cheisiwch fod yn pwysau iach.

Adult PA CYM    PA Kids CYM

FFAITH:  Byddwch yn weithgar a cheisiwch fod yn pwysau iach.  Mae cerdded yn dda.  Os chi'n bwyta mwy na ma'r corff angen, wnewch chi rhoi pwysau arno.  Triwch fod yn weithgar am 30 munud y dydd dros 5 diwrnod.  Dylai plant fod yn weithgar am o leiaf 1 awr y dydd.

Rysait y mis - Fritata

HWB Fritata PIC

Mae yfed 2 glass o sudd oren a smwddi mewn 1 diwrnod, ond yn cyfri fel 1 cyfran o'ch 5 y dydd.  I ddysgu mwy, cliciwch yma

MYTHOLEGOL

"Mae dwr a blas yn iawn oherwydd dim ond dwr yw e" - DDIM YN WIR!  Edrychwch ar yr ail botel yn y llun!

sugar in drinks CYM

Mehefin 2017 - Yfwch digon o ddwr

Mai 2017 - Torrwch lawr ar braster dirlawn a siwgr

Ebrill 2017 - Bwytwch llawer o ffrwythau a llysiau

Mawrth 2017 - HWB Y Mis cyntaf! Seiliwch prydau ar bwydydd startsh