Pob mis wnewn ni canolbwyntio ar “tip” gwahanol I annog newidiadau I fyw’n iach. Wnewn rhannu ffeithiau, ryseitiau, gwybodaeth a linciau I adnoddau defnyddiol I helpu chi gwneud newidiadau positif.


Mai 2017

Tip 3 - Torrwch lawr ar fraster dirlawn a siwgr. 

HOTM May 17 sugar CYM  HOTM May 17 fats CYM  

FFAITH:  Torrwch lawr ar fraster dirlawn a siwgr.  Peidiwch bwyta'n aml, dim ond ambell waith.

Mae'r bwydydd yma yn uchel mewn caloriau ond yn isel mewn maetholion, felly bwytwch meintiau bach.  Dewiswch bwydydd braster isel a siwgr isel pryd chi'n gallu.

Rysait y mis - Lasagne

HWB Lasagne pic CYM

Am awgrymiadau ar sut i torri lawr ar siwgr yn y deiet, cliciwch yma.

Am mwy o wybodaeth am y wahanol mathau o braster yn y deiet, cliciwch yma.

MYTHOLEGOL

"Mae dwr a blas yn iawn oherwydd dim ond dwr yw e" - DDIM YN WIR!  Edrychwch ar yr ail botel yn y llun!

sugar in drinks CYM

Ebrill 2017 - Bwytwch llawer o ffrwythau a llysiau

Mawrth 2017 - HWB Y Mis cyntaf! Seiliwch prydau ar bwydydd startsh