Learning Disability Wales logoWould you like to help make Wales the best country in the world for people with a learning disability to live, learn and work?

Then this will be an exciting opportunity for you to be part of the development of a dynamic and progressive organisation.

They would love to hear from you if you are:

  • A representative of a Family Carer or Family Support Provider organisation
  • A person with a learning disability
  • Committed to their work and want to make a difference
  • From an under-represented group including women and Black and Asian and Minority Ethnic (BAME) communities
  • Experienced in finance and charity accounting to work alongside their Treasurer in preparation to eventually take over this job

As a Trustee you will make sure they do what they say they will, that they manage their work and money responsibly, that the right decisions are made and they plan carefully for the future.

You will join a friendly, skilled and experienced group of existing Trustees from a variety of backgrounds and will be supported by a motivated, skilled and hardworking staff team.

To find out more information and to apply, click here.

For further information please contact Joanne Moore on 029 20681160.

Closing date: 5 November.

Trustee elections will take place at their AGM on 24th November 2021.


Learning Disability Wales logo

Mae Anabledd Dysgu Cymru’n chwilio am Ymddiriedolwyr newydd.

Byddem wrth ein bodd o glywed gennych os ydych:

  • Yn gynrychiolydd o sefydliad Gofalwyr Teulu neu Ddarparwr Cymorth i Deuluoedd
  • Yn berson ag anabledd dysgu
  • Wedi ymrwymo i'n gwaith ac eisiau gwneud gwahaniaeth
  • O grŵp heb gynrychiolaeth ddigonol gan gynnwys menywod a chymunedau Du ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME)
  • Yn brofiadol ym maes cyllid a chyfrifyddu elusennau i weithio ochr yn ochr â'n Trysorydd i baratoi i ymgymryd â'r swydd hon yn y pen draw.

Am wybodaeth bellach cysylltwch â Joanne Moore ar 029 20681160.

I ddarganfod mwy, ewch i’n gwefan, cliciwch yma.

Dyddiad cau: 5 Tachwedd.

Bydd etholiadau ymddiriedolwyr yn cael eu cynnal yn eu Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar 24 Tachwedd.