Swansea Mind LogoSwansea Mind is a mental health organisation. They work for the better mental health of people in Swansea by providing a range of services.

Young Person's Resilience Worker

  • 28 hours a week
  • £22,462 p.a. pro rata (based on a 35 hour week)

Job purpose: To develop, deliver and co-ordinate our young person’s resilience project.TNL Comm Fund - formerly BIG Lottery Fund - Feb 19

This post is funded for 3 years by the National Lottery Community fund.

Closing date for applications: 30th August.

For a job description and application form, please email: [email protected] stating clearly which post you are applying for. No CV’s, personal calls or telephone calls please


Swansea Mind Logo

Mae Mind Abertawe yn sefydliad iechyd meddwl. Mae nhw'n gweithio ar gyfer iechyd meddwl gwell pobl yn Abertawe trwy ddarparu ystod o wasanaethau.

Gweithiwr Cydnerth Pobl Ifanc

  • 28 awr yr wythnos
  • £ 22,462 p.a. pro rata (yn seiliedig ar 35 awr y wythnos)

I ddatblygu, cyflwyno a chydlynu prosiect cydnerthedd ein person ifanc.

Ariennir y swydd hon am 3 blynedd gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.TNL Comm Fund - formerly BIG Lottery Fund - Feb 19

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 30 Awst.

I gael disgrifiad swydd a ffurflen gais, anfonwch e-bost at: [email protected] gan nodi'n glir pa swydd rydych chi'n ymgeisio amdani. Dim CVs, galwadau personol na galwadau ffôn.