Swansea Mind LogoSwansea Mind is a mental health organisation. They work for the better mental health of people in Swansea by providing a range of services.

  • 28 hours a week over 5 days
  • £22,462 p.a. pro rata (based on a 35 hour week)

To develop, deliver and co-ordinate our young person’s resilience project.

Closing date for applications: 5th July.

This post is funded for 3 years by the National Lottery Community fund.

TNL Comm Fund - formerly BIG Lottery Fund - Feb 19For a job description and application form, please email: [email protected] stating clearly which post you are applying for. No CV’s, personal calls or telephone calls please.

Charity Registration No. 226732.


Swansea Mind LogoMae Mind Abertawe yn sefydliad iechyd meddwl. Mae nhw'n gweithio ar gyfer iechyd meddwl gwell pobl yn Abertawe trwy ddarparu ystod o wasanaethau.

  • 28 awr yr wythnos dros 5 diwrnod
  • £22,462 p.a. pro rata (yn seiliedig ar 35 awr y wythnos)

I ddatblygu, cyflwyno a chydlynu prosiect cydnerthedd ein person ifanc.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5 Gorffenaf.

Ariennir y swydd hon am 3 blynedd gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

TNL Comm Fund - formerly BIG Lottery Fund - Feb 19I gael disgrifiad swydd a ffurflen gais, anfonwch e-bost at: [email protected] gan nodi'n glir pa swydd rydych chi'n ymgeisio amdani. Dim CVs, galwadau personol na galwadau ffôn.

Rhif Cofrestru Elusen 226732.