The Diana Award is presented to courageous, caring, compassionate young people in Diana, Princess of Wales’ name.

Diana Award holders are young people who are making an outstanding difference to the lives of others and who, like Diana, are an inspiration to us all.

If you know a young person or group of young people aged 9-18 who have been engaged in at least 12 months of activities that have transformed the lives of others, shine a spotlight on their selfless actions and continue Diana, Princess of Wales’ legacy by nominating them for a Diana Award today.

INSPIRE Wales will see your young hero receive their Diana Award at a sparkling awards ceremony as well as introduce Award Holders, staff from your organisation and other young people to specialised training in campaigning and community action.

If your nominee is successful they will be invited to this exclusive event so make sure to get your nomination in by 9th October to be considered.

Click here for more information or to NOMINATE NOW!


Cyflwynir Gwobr Diana i bobl ifanc sy’n ddewr, gofalgar, tosturiol yn enw Diana, Tywysoges Cymru.

Mae deiliaid Gwobr Diana yn bobl ifanc sy'n gwneud gwahaniaeth eithriadol i fywydau eraill, ac wrth gwrs yr oedd Tywysoges Diana yn ysbrydoliaeth i ni gyd.

Os ydych yn adnabod person ifanc neu grŵp o bobl ifanc rhwng 9 a 18 oed sydd wedi bod yn cymryd rhan mewn o leiaf 12 mis o weithgareddau trwy drawsnewid bywydau pobl eraill ac wedi disgleirio trwy weithredu’n anhunanol wrth barhau i godi ymwybyddiaeth etifeddiaeth Diana, Tywysoges Cymru, yna ewch ati i enwebu eich person ifanc  ar gyfer y wobr arbennig yma. 

Bydd INSPIRE Cymru yn gweld bod eich arwr ifanc yn derbyn eu Gwobr Diana mewn seremoni wobrwyo ysgubol yma.  Yn ogystal â chyflwyno’r wobr bydd staff o'ch mudiad a’r bobl ifanc yn derbyn hyfforddiant arbenigol ar sut i fynd ati i ymgyrchu a gweithredu yn y gymuned. 

Os yw eich enwebai yn llwyddiannus byddant yn cael eu gwahodd i’r digwyddiad unigryw yma yng Nghaerdydd mis Tachwedd eleni, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn anfon eich enwebiad erbyn y 9fed o Hydref, 2017. 

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth neu i ENWEBU NAWR!