The Play and Leisure Opp Library LogoThe Play and Leisure Opportunity Library (PLOL) is a small charity supporting children and adults with additional needs within the Swansea and surrounding areas.

  • 10 hours per week
  • Fixed term - end July 2021 (subject to annual grant approval by The National Lottery Community Fund)
  • Salary: £17,450 pro rata

Application by CV.

Closing date: 9th May.

Please contact Kelly Palmer for a job description and the application form on 07546 267486 / [email protected]

Click here to visit the PLOL website for more information about their work.


  • 10 awr yr wythnos
  • Wedi'i ariannu gan y Gronfa Loteri Fawr Cyfnod penodol, yn dod i ben ym mis Gorffennaf 2021 (Yn ymodol ar gymeradwyaeth grant blynyddol)
  • Cyflog: £17,450 pro rata

Cais gan CV.

Dyddiad cae: 9 Mai.

Cysylltwch a Kelly Palmer am ddisgrifiad swydd a manylion cyflwyno cais ar 07546 267486 neu [email protected]

Cliciwch yma i ymweld â'r wefan PLOL am fwy o wybodaeth am eu gwaith.