(Cymraeg)

Lottery Community Fund LogoWe’re looking for someone with experience of participative working with people seeking sanctuary to run the Big Lottery funded ‘Better Welcome to Swansea’ project, which SCVS is managing on behalf of the Swansea City of Sanctuary Management Committee.

  • 35 Hours per week
  • SCP 22 £26,317
  • The post is funded until June 2020

The purpose of City of Sanctuary is to ensure that Swansea continues to develop as a place that welcomes, involves, celebrates and supports people who have arrived here for sanctuary.

The project will recruit volunteer mentors to provide a warm welcome to asylum seekers and refugees. The role will involve supporting the integration of people seeking sanctuary, providing information and encouraging local volunteering opportunities.

The role will be based at SCVS, operating across the City and County of Swansea.

Swansea City of Sanctuary logo June 2017Closing date for applications: 12 noon, 03/05/2019 (Interviews: 09/05/19)

Completed applications and equal opportunities forms should be returned to: Sally Williams - [email protected] or by post to: Sally Williams, SCVS, 7 Walter Road, Swansea. SA1 5NF.


Swyddog Datblygu – Prosiect Abertawe Dinas Noddfa (ScoS): ‘Croeso Cynhesach i Abertawe’

Lottery Community Fund Logo

Rydym yn chwilio am rywun sydd â phrofiad o weithio’n gyfranogol gyda phobl sy’n ceisio nawdd i redeg y prosiect ‘Croeso Cynhesach I Abertawe’, a ariennir gan  y Gronfa Loteri Fawr. Mae SCVS yn gweinyddu’r prosiect ar ran Pwyllgor Rheolaeth Abertawe Dinas Noddfa.

  • 35 awr yr wythnos
  • SCP 22 £26,317
  • Ariennir y swydd tan fis Mehefin 2020

Diben Dinas Noddfa yw sicrhau y bydd Abertawe’n dal i ddatblygu fel lle sy’n croesawu, yn dathlu, yn cynnwys ac yn cynorthwyo pobl sydd wedi cyrraedd yma i geisio  nawdd.

Bydd y prosiect yn recriwtio mentoriaid gwirfoddol i gynnig croeso cynnes i geiswyr lloches a ffoaduriaid. Bydd y rôl yn cynnwys helpu ceiswyr nawdd i integreiddio, darparu gwybodaeth a hyrwyddo cyfleoedd i wirfoddoli’n lleol.

Bydd deiliad y swydd yn gweithio o SCVS, gan weithredu ar draws Dinas a Sir Abertawe.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 12 canol dydd, 03/05/2019 (Cyfweliad: 09/05/19)

Swansea City of Sanctuary logo June 2017I wneud cais, rhaid ichi lawrlwytho Ffurflen Gais a ffurflen Cyfleoedd Cyfartal, a’u dychwelyd i [email protected] neu eu hanfon trwy’r post i: Sally Williams, SCVS, Canolfan Gweithredu Gwirfoddol, 7 Heol Walter, Abertawe SA1 5NF