Shelter Cymru logo

Shelter Cymru is the people and homes charity in Wales and works for the prevention of homelessness, the improvement of housing conditions, and the right of everyone to a safe, suitable and affordable home.

They are now looking to recruit for the following position to join their team. If you want to help end homelessness in Wales then they would love to hear from you.                            

  • Communications Officer - Swansea Office - Post No: SC416
  • 35 hours per week
  • £23,000 per annum

The Communications Officer will play a pivotal role in the planning and delivering of communications to audiences that include the public, its own staff and other key stakeholders.

By leading on web and social media management, you will drive forward their messages and increase public engagement with the charity.

Shelter Cymru offers generous terms and conditions, including 29 days annual leave for full time members of staff.

To apply, click here or telephone 01792 469400.

Closing date: 10am - Friday 2nd February.

Interview date: Wednesday 14th February.


Shelter Cymru logoRydym ni’n chwilio am rywun ar gyfer y swydd ganlynol i ymuno â’n tîm. Os ydych chi am helpu i roi terfyn ar ddigartrefedd yng Nghymru, hoffem glywed gennych.           

  • Swyddog Cyfathrebu - Swyddfa Abertawe - Rhif y Swydd: SC416
  • 35 awr yr wythnos
  • £23,000 y flwyddyn

Bydd gan y Swyddog Cyfathrebu rôl hollbwysig yn cynllunio a dosbarthu deunydd cyfathrebu i gynulleidfaoedd sy’n cynnwys y cyhoedd, ei staff ei hun a rhanddeiliaid allweddol eraill.

Byddwch yn arwain y gwaith o reoli’r we a’r cyfryngau cymdeithasol ac yn lledaenu ein neges a chynyddu cyfranogiad y cyhoedd yn yr elusen.

Mae Shelter Cymru’n cynnig telerau ac amodau hael, yn cynnwys 29 diwrnod o wyliau blynyddol i aelodau staff llawn amser.

I wneud cais, cliciwch yma neu ffoniwch 01792 469400.

Dyddiad cau: 10am – Bore Gwener 2 Chwefror.

Dyddiad y Cyfweliad: Dydd Mercher, 14 Chwefror.