Shelter Cymru logoShelter Cymru is Wales’ people and homes charity. They provide independent specialist advice, advocacy and legal representation for anyone with housing problems.

  • Fundraising Officer: Corporate & Trusts
  • Cardiff, Swansea or Wrexham Office
  • Post No: SC447
  • 35 hours per week
  • £20,000 - £24,000 per annum (dependent upon experience)

The Fundraising Officer: Corporate and Trusts will be a passionate individual who can grow their income from the corporate sector in Wales and from UK-based Trusts & Foundations.

Shelter Cymru offers generous terms and conditions, including 29 days annual leave for full time members of staff plus 2 concessionary Shelter Cymru days.

Closing date: 10am, 29th October.

Interview date: w/c 5th November.

To apply and for full information, click here or email [email protected]


  • Shelter Cymru logoSwyddog Codi Arian: Corfforaethol Ac Ymddiriedolaethau
  • Swyddfa Caerdydd, Abertawe Neu Wrecsam
  • Rhif Y Swydd: SC447
  • 35 awr yr wythnos
  • £20,000 - £24,000 y flwyddyn (yn dibynnu ar brofiad)

Bydd y Swyddog Codi Arian: Corfforaethol ac Ymddiriedolaethau yn unigolyn angerddol a all gynyddu’r incwm sy’n dod o’r sector corfforaethol yng Nghymru a gan Ymddiriedolaethau a Sefydliadau wedi’u lleoli yn y DU. 

Mae Shelter Cymru’n cynnig telerau ac amodau hael, gan gynnwys 29 o ddiwrnodau gwyliau blynyddol i staff amser llawn a 2 ddiwrnod consesiwn Shelter Cymru.

Dyddiad cau: 10yb, 29 Hydref.

Dyddiad cyfweliad: w/c 5 Tachwedd.

I wneud cais, ewch i’n gwefan, cliciwch yma, neu anfonwch neges e-bost at [email protected]