MAWWFRS Prevention poster 2024MAWW Fire and Rescue Service is hosting a targeting prevention workshop, to share information and learning on how organisations address their vulnerabilities and the prevention of harm.

Part of the Swansea Public Services Board's Step 4, Making Swansea safer, more cohesive, and prosperous. 

Targeting Prevention Workshop

Wednesday, 20 November 2024

09:00am arrival for a 09:30am start until 15:00pm

Swansea.com Stadium, Swansea

The aim of the event is to share key messages and learning opportunities between partner agencies, by focussing on three key areas:

-    How each organisation identifies their vulnerabilities.

-    What they currently do to address them.

-    How by working collectively partner organisations can look to address these vulnerabilities.

This will be an informative workshop, focussed on ways of working and lessons learnt, to help make the communities of Swansea safer, more cohesive, and prosperous. 

More details (including booking information) coming soon! 

For further enquiries, please contact Amy Richmond-Jones [email protected] 

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cynnal gweithdy atal targedu, i rannu gwybodaeth a dysgu ar sut mae sefydliadau'n mynd i'r afael â'u gwendidau ac atal niwed.

Rhan o Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe Cam 4, mae Gwneud Abertawe'n fwy diogel, cydlynol a llewyrchus.

Gweithdy i Dargedu Gwaith Atal

Dydd Mercher, 20 Tachwedd 2024

Cyrraedd am 09:00am er mwyn dechrau am 09:30am a gorffen am 15:00pm

Stadiwm Swansea.com, Abertawe.

Nod y digwyddiad yw rhannu negeseuon allweddol a chyfleoedd dysgu rhwng asiantaethau partner, drwy ganolbwyntio ar dri maes allweddol: 

-    Sut mae pob sefydliad yn nodi eu gwendidau.

-    Beth maen nhw'n ei wneud i fynd i'r afael â nhw ar hyn o bryd.

-    Sut y gall sefydliadau partner gydweithio er mwyn mynd i'r afael â'r gwendidau hyn.

Mwy o fanylion (gan gynnwys gwybodaeth archebu) yn cael eu cyhoeddi’n fuan!

Am ymholiadau pellach, cysylltwch ag Amy Richmond-Jones [email protected]