Prydoedd iach i’r holl teulu mwynhau.


Pastai Pysgod

Lasagne

Cawl Cennin a Tato

Byrgyr Ffa

Cyrri Cyw Iar neu Lysiau

Risotto Hawdd

Cacennau Pysgod

Caserol Cyw Iar

Cennin a Thato Pob