Prydoedd iach i’r holl teulu mwynhau.


Pastai Pysgod

Lasagne

Cawl Cennin a Tato

Byrgyr Ffa

Cyrri Cyw Iar neu Lysiau

Risotto Hawdd

Cacennau Pysgod

Caserol Cyw Iar & Llysiau

Cennin a Thato Pob

Cyw Iar Rhost

Eitemau am Cinio Cyw Iar Rhost

Pastai Datws Stwnsh

Caserol Cyr Iar Syml