We are delighted to announce that the first ever Mynydd Y Gwair Community Fund Small Grants (up to £10,000) round, opens on 25th February 2019, and will close on 25th March 2019.

The Mynydd y Gwair Local Community Fund will provide grants to organisations providing services, facilities or activities that benefit the communities within the area of benefit for the Mynydd y Gwair Local Community Fund.

This includes the following Community/Town Council areas: Llangyfelach, Pontlliw and Tircoed, Pontarddulais, Mawr, Penllergaer, Clydach and Morriston.

Click here for a map of this area.

Come back on 25th February to find out more or apply!

SCVS and Innogy Logo combined


Cronfa Gymunedol Mynydd Y Gwair – Lansio grantiau bach ar 25ain Chwefror 2019!

Mae’n bleser gennym ddatgan y bydd y rownd gyntaf erioed o geisiadau i Gronfa Gymunedol Mynydd Y Gwair am Grantiau Bach (hyd at £10,000) yn agor ar 25ain Chwefror 2019, ac yn cau ar 25ain Mawrth 2019.

Bydd Cronfa Gymunedol Leol Mynydd y Gwair yn cynnig grantiau i sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau, cyfleusterau neu weithgareddau sydd yn fuddiol i’r cymunedau o fewn y dalgylch sy’n derbyn budd oddi wrth Gronfa Gymunedol Leol Mynydd y Gwair.

Mae hwn yn cynnwys ardaloedd y Cynghorau Cymuned /Tref canlynol: Llangyfelach, Pontlliw a Thircoed, Pontarddulais, Mawr, Penllergaer, Clydach a Threforys.

Cliciwch yma i weld map o’r dalgylch dan sylw.

Ewch at wefan SCVS ar 25ain Chwefror i ddysgu rhagor neu i geisio.

SCVS and Innogy Logo combined