Information about local and national political life in Wales and how your group can get involved (English and Welsh are available).


Who represents me?

Pwy sy’n fy nghynrychioli i?    


Introduction to Welsh devolution and the Government of Wales Act 2006

Cyflwyniad i ddatganoli Cymreig a Deddf Llywodraeth Cymru 2006    


National Assembly for Wales and the Welsh Assembly Government

Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru    


Assembly business and committees

Cyflwyniad i fusnes a phwyllgorau’r Cynulliad    


Introduction to Assembly Measures

Creu Deddfwriaeth    


The National Assembly for Wales Commission

Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru    


Petitioning the National Assembly for Wales

Deisebu Cynulliad Cenedlaethol Cymru    


The National Assembly for Wales - Basic facts and Glossary

Cynulliad Cenedlaethol Cymru – Ffeithiau sylfaenol a Rhestr Termau    


Local government information

Gwybodaeth llywodraeth leol    


Planning a Campaign

Cynllunio Ymgyrch    


Campaigning and lobbying techniques

Technegau ymgyrchu a lobio    


Local Authority plans and strategies

Cynlluniau a Strategaethau Awdurdod Lleol    


Local Government Scrutiny

Swyddogaeth craffu llywodraeth leol    


Town and Community Councils

Cynghorau Tref a Chymuned