Information about working in the third sector as well as recruitment and management of paid employees (English and Welsh are available).


Working in the voluntary sector

Gweithio yn y sector gwirfoddol    


Employing staff for the first time

Cyflogi staff am y tro cyntaf


Drawing up a job specification

Llunio manyleb swydd


Advertising your vacancy

Hysbysebu eich swydd    


Selecting your candidate

Dewis eich ymgeisydd    


Producing a written statement

Cynhyrchu datganiad ysgrifenedig


Induction, training and development

Sefydlu, hyfforddi a datblygu    


Supervision and appraisal

Arolygu a gwerthuso    


Grievance

Cwynion    


Harassment

Aflonyddu yn y gwaith


Redundancy policy

Polisi diswyddo    


Health and Safety policy

Polisi iechyd a diogelwch    


Sickness Policy

Polisi salwch


Family friendly policies

Polisiau sy'n ystyriol o deuluoedd    


Maternity policy

Polisi mamolaeth    


Paternity policy

Polisi tadolaeth    


Adoption policy

Polisi tadolaeth    


Right to request flexible working

Yr hawl i ofyn am bolisi gweithio hyblyg    


Equal Opportunities policy

Polisi cyfle cyfartal    


Whistleblowing policy

Polisi cyhuddo(Whistleblowing)    


Retirement policy

Polisi ymddeol    


Disciplinary policy

Polisi disgyblaeth    


If your group would like help or further information please contact one of the team below.


Alyx Baharie – Development Officer / Compact

Tel: 01792-544005 / Email: [email protected]


Karen Procter – Development Officer / Wellbeing Social Enterprise Support Officer

Tel: 01792 544023 / Email: [email protected]